Tag Archives: Các dạng men gốm Nhật

Đặc điểm nhận biết đồ gốm sứ dòng gốm nhật bản Kutani

Posted on by Shop Gốm Nhật / Posted in Gốm nhật thông tin, Thông tin gốm nhật | Tagged , , , , | Comments Off on Đặc điểm nhận biết đồ gốm sứ dòng gốm nhật bản Kutani

Đồ gốm sứ Kutani phát triển qua hai thời kỳ: thời kỳ thứ nhất gọi là Ko-Kutani (Kutani cổ); thời kỳ thứ hai gọi là Shin-Kutani (Kutani mới). Trong thời kỳ thứ nhất (từ 1650 đến 1690), đồ gốm sứ
READ MORE

Tìm hiểu gốm truyền thống Nhật Bản (phần 1)

Posted on by Shop Gốm Nhật / Posted in Gốm nhật thông tin | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Tìm hiểu gốm truyền thống Nhật Bản (phần 1)

Nghệ thuật gốm truyền thống của Nhật Bản có thể được xem là tốt nhất trên thế giới. Do sự hội tụ rất nhiều yếu tố tự nhiên như: Sự giao lưu ảnh hưởng từ Trung Hoa, Triều Tiên và
READ MORE

Back to top
Hotline: +84968108208
SMS: +84968108208 Message facebook Zalo: +84968108208